• مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

تعطیلی مجدد دولت آمریکا در واشنگتن به واسطه تصویب نشدن بودجه
سهام در آمریکا در پی افزایش نگرانیها  از بالارفتن  نرخ بهره   سقوط کرد  
سخت ترین روز در آمریکا 
راخوی از خانواده ها خواست تا برای تحصیل و بازنشستگان پول جمع کنند
چاویسمو انتخابات را با پشتیبانی زاپاترو جلو می اندازد
پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی

 

۲۰ بهمن ۱۳۹۶, ۱۸:۲۳ تهران
کامنت