• مطبوعات جهان در یک نگاه

طرح تعرفه ها در جناح ترامپ شکاف ایجاد می کند

طرح تعرفه ها در جناح ترامپ شکاف ایجاد می کند
روشن شدن آتش جنگ تجاری ترامپ با متحدان آمریکا
اختلاف نظر مشاور امنیت ملی آمریکا با ترامپ و مطرح شدن احتمال استعفا یا برکناری او
جدال تجاری به صنعت خودروسازی کشیده می شود

 

کلیدواژه

۱۳ اسفند ۱۳۹۶, ۱۸:۱۷ تهران
کامنت