این قاره عجایب و پدیده های طبیعی وسیعی دارد، از حیوانات زیبا گرفته تا گیاهان و درختان عجیب.

۱۳ اسفند ۱۳۹۶, ۲۰:۱۱ تهران
کامنت