۱۶ شهریور ۱۳۹۷, ۱۸:۱۵ تهران
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

افشای ایمیل ها به جنجالها بر سر تائید کاوانا، کاندیدای مورد نظر ترامپ برای دیوان عالی امریکا در سنا دامن زده است
انتشار کتابی تازه در مورد ترامپ؛ همه یکصدا می گویند که وضعیت کاخ سفید بحرانی است
چگونه مکرون  و اوربان  تمایلات ملی گرایانه و تبعات اختلاف برانگیز آن را در اروپا مدیریت می کنند؟  
حامیان برابری حقوق زنان و مردان ساکت نخواهند نشست  

 

کلیدواژه

کامنت