۱۹ دی ۱۳۹۷, ۲۰:۱۴ تهران
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

ترکیه به موضع امریکا در قبال کردها واکنش داد
ترامپ دیوار مکزیک را تنها راهکار حل بحران مرزی می داند
ترامپ بر سر موضع خود در قبال دیوار ایستاده است
موضع ترامپ در قبال دیوار مکزیک تغییر نمی کند
"واکس" حزب سیاسی اسپانیا با درخواست های غیر قابل قبول خود مانع از تغییر در حداکثر میزان سقوط حزب مردمی در این کشور می شود
حزب مردمی اسپانیا برنامه افراطی حزب واکس در آندالوسیا را غیرقابل قبول می داند

 

کلیدواژه

کامنت