۲۲ اسفند ۱۳۹۷, ۱۷:۳۴ تهران
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

پیشنهاد ترزا می درباره برگزیت برای بار دوم رد شد
پارلمان انگلیس پیشنهاد جدید ترزا می درباره برگزیت را رد کرد 
ستاره های تلویزیونی امریکا به رشوه گرفتن متهم شدند
طرح جدید ترزا می باز هم شکست خورد
پیشنهاد تازه درباره برگزیت شکست خورد

 

کلیدواژه

کامنت