۲۴ اسفند ۱۳۹۷, ۱۹:۰۵ تهران
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

 شهر چیلاپا در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا به منطقه جنگی تبدیل شده است
سنای آمریکا طرح اضطراری رامپ برای ساخت دیوار مرزی را رد کرد
ترامپ با سرزنش سخت سناتورها در طرح بوجه اضطراری دیوار مکزیک روبرو شد
واکنش منفی سنای آمریکا به طرح دیوار مکزیک

 

کلیدواژه

کامنت