۱۸ شهریور ۱۳۹۸, ۱۱:۴۸ تهران

مردم کشورهاي مختلف در شب تاسوعاي حسيني به ياد سالار شهيدان و ياران باوفايش به عزاداري و نوحه سرايي پرداختند.

کلیدواژه

کامنت