Mar 13, 2017 10:45 UTC
  • משמרות המהפכה: כאשר ארה

מפקד חיל הים במשמרות המהפכה האסלאמית, אדמירל עלי פדוי,הדגיש כי הגעת נשיא חדש בארה"ב לא משפיעה בשום אופן על עוצמת הממשל האסלמי  באיראן,הן בעולם והן באזור.

כך אמר אדמירל פדוי בשולי הפגישה שלו עם ותיקי המלחמה של משמרות המהפכה והוסיף כי מדינות המערב מאמצות מדיניות האיפה ואיפה, במיוחד ארה"ב ולא מקיימות את התחייבויותיהן הבינלאומיות כלפי איראן.

הוא קבע כי השינויים האחורנים בארה"ב לא משפיעים על איראן ולא מהווים בעיה אמיתית למדינה.

אדמירל פדוי אמר כי ארה"ב כאשר מפגינה את עוצמתה וכוחה הצבאיים נגד מדינות חלשות,זו הוכחה על חולשתה המוחלטת.

 

תגיות

תגובות