• יום הטבע באיראן שהוא יום ה-13 אחרי תחילת השנה החדשה הפרסית
תגובות