Jun 04, 2017 09:36 UTC
  • רוחאני קרא לשמור על הגישה והדרך שהתווה האימם חו'מייני ז

הנשיא חסן רוחאני קרא לשמור על הגישה והדרך שהתווה האימם ח'ומייני ז"ל והוסיף כי חברי הממשלה נדרשים לעשות הכל כדי להקל על בני העם.

במהלך מסיבה לשבירת הצום אתמול, בה נכחו שרים, מושלי ערים וראשי ארגונים ממשלתיים, אמר רוחאני כי איראן נהנית מגאווה וחירות, שלא ניתן להתעלם מהם, כאשר ממחישות ומבטאות, את השגי המהפכה האסלמית, שחולל האימם המנוח ח'ומייני ז"ל, האיש המיוחד במינו שהצליח להשיג השגים וניצחונות אדירים, בתנאים קשים הודות לאמותנו באלוהים.

הנשיא רוחאני אמר עוד שיש לשמור על הגישה והדרך שהתווה האימם ח'ומייני, בין היתר, מבחינת העבודה המתחייבת, כלפי המצביעים, שנתנו אמון במהלך הבחירות, והטילו אחריות על הממשלה, לקדם כל פעילות שתקל על בני העם, ותביא לפיתוח איראן, תוך הקפדה להגביל את האינפלציה ולקדם צמיחה ושגשוג בכלכלה, שעברה בכהונת הממשלה הקודמת מצמיכה שלילית של 6.8 אחוז לצמיחה חיובית של 8.3 אחוז, מה עמד במוקד ההצבעות בבחירות האחרונות.

 

תגיות

תגובות