Aug 16, 2017 09:54 UTC
  • ראש מועצת השורא מברך את מזכ

ראש מועצת השורא האיסלאמית,עלי לאריג'אני שלח איגרת ברכה למזכ"ל תנועת ההתקוממות חזבאללה בלבנון, סייד חסן נסראללה לרגל יום השנה לניצחון חזית ההתקומות על הישות הציונית במלחמת תמוז 2006 שארכה 33 ימים.

באגרת, לאריג'אני הדגיש כי אחרי שנים רבות על הניצחון המהדהד וחשיפת הממדים האסטרטגיים של המלחמה ההיסטורית, כל בני החורין בעולם בכלל ובעולם האיסלאמי בפרט מתייחסים אליה בכבוד ובגאווה.

 

תגיות

תגובות