Oct 12, 2017 10:59 UTC
  • סאלחי נפגש עם חברי הועדה ליחסי חוץ בפרלמנט האירופי

ראש סוכנות הגרעין האיראנית עלי אכבר סאלחי אמר בראיון לסוכנות אירנ"א לידיעות כי הועדה לפיקוח על ישום הסכם הגרעין הכינה את התסריטים השונים, למקרה פרישת ארה"ב מההסכם. סאלחי נפגש עם חברי הועדה ליחסי חוץ בפרלמנט הבריטי ודן עמם על האיומים האמריקנים על הסכם הגרעין.

ראש סוכנות הגרעין סאלחי נפגש גם עם חוקרים במרכז המחקרים הבריטי ובתוך כך התיחס להתנגדות מדינות אירופה לגישה האמריקנית לפרוש מההסכם וקבע כי להפרת הסכם הגרעין מצד הנשיא האמריקני תהיינה  השלכות שליליות בזירה הבינ"ל.

 

תגיות

תגובות