Oct 29, 2017 10:54 UTC
  • סאלחי: אין סעיף בהסכם הגרעין שמחייב חיפושים מיוחדים

ראש סכונות הגרעין האיראנית עלי אכבר סאלחי אמר בפגישה עם מנכ"ל סבא"א יוקיה אמנו כי בהסכם הגרעין אין סעיף המחייב לקיים חיפושים מיוחדים אלא התחייבות מרצון כפי שאיראן עושה ביחס להתחייבויות. סאלחי אמר לכתבים בתום הפגישה עם אמנו בטהראן כי עוזר שר החוץ עבאס עראקצ'י העביר את התפיסה האיראנית בהקשר זה לסבא"א.

ראש סכונות הגרעין האיראנית עלי אכבר סאלחי ציין כי אמנו ביקר באיראן פעמים רבות וכך עשה היום לאור חשיבות הנושא הגרעיני ולאור הטענות האמריקניות שיצרו תנאים חדשים בנוגע להסכם הגרעין. עם זאת שיתוף הפעולה מתקיים באווירה טובה עם סבא"א שעל אף הלחצים האדירים שמופעלים עליה, שומרת על עצמאות שמתגלמת בקביעה כי איראן ממלאת אחר התחייבויותה.

 

תגיות

תגובות