Dec 14, 2017 10:36 UTC
  • רוחאני התווה מפת דרכים לסיכול החלטת טראמפ

הנשיא חסן רוחאני, התווה מפת דרכים, בנוגע להתמודדות האסלמית עם החלטת טראמפ, להכיר בעיר הקודש, כבירת הישות הציונית. הנשיא, שהשתתף בפסגת החירום האסלמית, באסטנבול בטורקיה, לדון על החלטת טראמפ, אמר כי לאחר מאה שנים, להצהרת בלפור, הנשיא האמריקני נקט צעד נוסף, בקנוניה הממושכת נגד המוסלמים, מפני עיר הקודש באה במקום השלישי, בסדרת האתרים הקדושים למוסלמים.

 על כן התגובה של הפלסטינים, באה להגן על זהותה של עיר הקודש, ומובן שהמוסלמים, נדרשים להשתמש בכל אמצעי, לסכל את הצעד הלא לגיטימי של הממשל האמריקני, שמזלזל במוסלמים. זהו צעד שהנשיא האמריקני, לא היה מעיז לנקוט, לולא הקשרים וההסכמים, שנכרתו בין מדינות אחדות, לבין הישות הציונית, השואפת להשתלט על פלסטינה. המוסלמים הנוצרים והיהודים חיו ביחד לאורך ההיסטוריה בפלסטינה, והסכנה עליהם, מתגלמת בפרויקט הציוני. החוגים הציונים שאין להם קשר וזיקה לאזור, מנסים להשתלט עליו מקדמים טרור ותומכים מזה מאה שנים בישות הישראלית, שטובחת בפלסטינים, ופוגעת הקידושים האסלמיים, תוך קבלת תמיכה וגיבוי מארה"ב השותפה בפשעים האלה. מאות פעמים השתמשה ארה"ב בווטו, במועצת הביטחון של האו"ם וסיפקה לישות הציונית כל סוגי הנשק הקטלניים מה עודד אותה להצית מלחמות ולהתעלם מהחלטות האו"ם לממש את הזכויות של הפלסטינים –משמע- ארה"ב עושה כל שביכולתה לקדם את האנטרסים של הישות הציונית.

מול זה המוסלמים נדרשים לגנות את החלטת טראמפ להכיר בעיר הקודש כבירת הישות הציונית, ולהעביר את השגרירות אליה. המוסלמים מחוייבים לקדם את אחדות העולם האסלמי דווקא היום. מחלוקות ותפיסות שונות, לא צריכות למנוע הסכמה ותאום, בסוגיית ההגנה על עיר הקודש והשאלה הפלסטינית. זוהי הדרך היחידה להגנת הזכויות של המוסלמים ולאלץ את ארה"ב לחזור בה מהחלטותיה הפוגעניות. זה הזמן להחזיר את השאלה הפלסטינית לסדר היום של העולם האסלמי, בעקבות תבוסת "דאעש" וארגוני הטרור, בסוריה ובעיראק, תוך תאום ודיאלוג עם האירופים ומוסדות האו"ם. הארגון לשיתוף הפעולה אסלמי נדרש לקיים דיונים ממושכים בדרג מנהיגים ושרים להגן על פלסטינה ועיר הקודש כאשר איראן מוכנה כמו תמיד לשתף פעולה עם המדינות האסלמיות במטרה להגן על עיר הקודש.

 

תגיות

תגובות