Jan 15, 2018 10:06 UTC
  • מנהיג המהפכה ספד לקורבנות המכלית האיראנית

מנהיג המהכה האיסלאמית איתואללה סייד עלי ח'אמנאי הוציא הודעה בה ספד לקרובנות המכלית האיראנית שנשרפה בים סין לפני כשבוע.

סוכנות "תסנים" לידיעות דיווחה כי כבוד המנהיג העביר את תנחומיו למשפחות הקורבנות ומתפלל לאלוהים שיעניק להם את הסבלנות ואת השלווה.

מנהיג המהפכה הדגיש כי קורבנות הספינה הם חללים שנפלו כאשר הם משרתים את המולדת,דבר שנחשב למקור גאווה וכבוד למשפחותיהם ולאיראן.

 

תגיות

תגובות