Feb 08, 2018 11:17 UTC
  • איראן השיגה יכולת ייצור עצמית של אמצעי לחימה בתחומי ההגנה

דובר משמרות המהפכה האסלמית אלוף רמדאן שריף אמר כי האוייבים יודעים, מה הן היכולות ההגנתיות של איראן, והוסיף במהלך סקירה של השגי המהפכה האסלמית,

בעיר שאהרכורד כי על אף התנאים הקשים שעברה, איראן הצליחה להשיג יכולת ייצור עצמית של אמצעי לחימה בתחומי ההגנה, תוך הדגשה כי האוייבים ניסו להשתמש בכל האמצעים הצבאיים והפיננסיים, במהלך ששת השנים האחרונות, לפגוע במהפכה האסלמית, אך בסופו של יום, האוייבים הובסו בעיראק ובסוריה, וחזית ההתקוממות היא היום חזקה מבעבר. אלוף שריף קבע כי על רקע זה ניתן לומר כי הישות הציונית היום במצב גרוע ביותר .

 

תגיות

תגובות