Feb 08, 2018 11:19 UTC
  • שמח'אני: ארה

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי שמח'אני אמר כי ארה"ב במסגרת האסטרטגיה הביטחונית העויינת שלה, מודיעה גלויות כי איראן היא אבן נגף, שמעכבת את מדיניותה הלא חוקית באזור, ועל כך ארה"ב לא נרתעת משימוש, בכל אמצמעי, כמו גיוס טרוריסטים והחרפת האמברגו הכלכלי לפגוע באיראן.

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי שמח'אני הוסיף כי בעקבות תבוסתם באזור, האוייבים מנסים להבעיר את הזירה הפנים איראנית, כאשר הממשל החדש בארה"ב מתאמץ לסכל את ההסכמות הבינלאומיות מה מחייב להגביר את הערנות והמוכנות.

 

תגיות

תגובות