Feb 11, 2018 11:39 UTC
  • הודעת המשתתפים בצעדות לציון ניצחון המהפכה האסלמית

בתום הצעדות לציון יום השנה לניצחון המהפכה האסלמית נאמר בהודעת הסיכום כי הברוך הוא, הוקיר והטיב עם בני העם האיראני, בהובלת האימם ח'ומייני ז"ל, והמהנהיג אייתאללה סייד עלי ח'מינאי, יתברך זכרו, שנשאו את דגל הערכים והעקרונות האלוהיים.

 ועד נאמר כי המשתתפים בצעדות השמחה וששון ביום השנה 39 לניצחון המהפכה האסלמית שהובילה תהליך של השגים מעוררי גאווה, גם בקרב המוסלמים והנעשקים בעולם, חוזרים להביע אמון מחדש, בערכים של הממשל האסלמי הריפובליקני, תוך נחישות להמשיך את הדרך וההשגים בתחומים המדעיים, הטכניים והתעשייתיים, ולהמשיך את כלכלת ההתקוממות, להבטיח חיי כבוד ורווחה לבני העם האיראני, בד בבד עם הכשלת התכסיסים העויינים, ובעיקר של ארה"ב, שממשיכה לגלם את האוייב הראשי, לאור התחמקותה מהתחייבויותיה המעוגנות בהסכם הגרעין. בהודעה נאמר עוד שיש לקדם את האחדות האסלמית ואת התמיכה בשאלה הפלסטינית תוך התנגדות להחלטת ארה"ב להכיר בעיר הקודש כבירת הישות הציונית.

 

תגיות

תגובות