Feb 25, 2018 10:40 UTC
  • טהראן: הדו

ראש ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ במועצת השורא האיסלאמית עלאא א-דין ברוג'רדי התייחס לדו"ח העשירי של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא"א ואמר כי הדו"ח מלמד בצורה חד משמעית כי איראן מקיימת כל התחייבויותיה בהסכם הגרעין.

הוא הוסיף כי חרף ההפרות הבוטות,החוזרות ונשנות של ארה"ב להסכם הגרעין, דבר שפגע במעמדה הבינלאומי של מדינה החתומה על ההסכם, אך ראש סבא"א הדגיש לפעם העשירית שאיראן מתחייבת בהסכם הגרעין,החל מהפקת מים כבדים, עבור במלאי של האורניום וכלה באי סטייתה של תוכנית הגרעין האיראנית ממטרות השלום של התוכנית.

הוא הבהיר כי מועצת הנגידים של סבא"א תתכנס בין הימים 9-5 לחודש מארס הבא לדון בדו"ח העשירי של הסוכנות ולקבל החלטות הנוגעות ליישום ההסכם.

 

תגיות

תגובות