Jun 08, 2018 07:24 UTC
  • החלו תהלוכות יום אל-קודס בכל רחבי איראן

מיליוני האזרחים האיראנים החלו בתהלוכות ברחבי המדינה במסגרת יום אל-קודס במחאה נגד ישראל. המפגינים קוראים "מוות לישראל" ומוחים על כיבוש עיר הקודש.

המפגינים קוראים קריאות נגד ארצות הברית ונגד ההחלטה להעברת שגרירותה ליעיר הקדושה. גם באוניברסיטת טהראן יצאה הפגנת ענק.

 

תגיות

תגובות