Jun 12, 2018 10:46 UTC
  • משר החוץ: הצעדים האמריקנים מסכנים את הביטחון העולמי

דובר משרד החוץ בהרם קאסמי מסר כי התנהגות ארה"ב והצעדים החד-צדדיים שנוקטת בהם מסכנים את השלום והביטחון בעולם.

דובר משרד החוץ שהתיחס להודעת הסיכום של פסגת G7 בקנדה אמר כי ההודעה מלמדת על התערבות בענייני איראן ומוטב שלא לשחק לטובת מדיניות ההפחדה מאיראן, מפני אין לכך בסיס, לאור הפעילות של איראן לקדם את השלום והביטחון בזירה הבינ"ל, מה מצא לו יבטוי במלחמה בטרור שהתגלם בארגון דאעש. דובר משרד החוץ בהרם קאסמי קבע כי אין בסיס לחששות של G7 מתוכנית הגרעין האיראנית, תוך הדגשה כי בניית היכולות ההגנתיות לא סותרת החלטות האו"ם.

 

תגיות

תגובות