Jan 31, 2016 10:00 UTC
  • הנשיא ושרי הממשלה ביקרו בקבר האימם ח'ומייני ז

הנשיא חסן רוחאני וחברי הממשלה ביקרו היום בקבר האימם המנוח ח'ומייני ז"ל לקראת החגיגות בעשרת פג'ר (יום ניצחון המהפכה האיסלאמית) להביע נאמנות ודביקות בעקרונות המעולים של מיסד הריפובליקה האיסלאמית.

הנשיא ושרי הממשלה קראו פסוק אלפתחה והניחו זר רפחים על קברו של האימם ח'ומייני ז"ל, לאחר מכן ביקרו בקברי חללי המהפכה וההגנה הקדושה.

תגיות

תגובות