Jun 24, 2018 10:59 UTC
  • הממשלה מוכנה לכל תסריט כלכלי

עוזר הנשיא, יו"ר הממסד לתקציב ולתכנון מוחמד באקר נובח'ת אמר כי הממשלה הקצתה, קרוב לעשרה מלירד דולר, להתמודד עם כל תסריט כלכלי והוסיף בשיחה עם כתבים כי המועצה העליונה, לתאום כלכלי, המורכבת מנציגים של שלוש מערכות הממשל, נקטה את ההחלטות הדרושות, ומנהיג המהפכה האיסלאמית קיבל הודעה עליהן.

עוזר הנשיא הוסיף כי הממשלה תוך שיתוף עם המגזר הפרטי והעם מסוגלת להתמודד עם המלחמה הכפויה, תוך ציון לאיומים האמריקנים להטיל סנקציות על איראן כאשר אמר שלא ניתן להתעלם מאיומים כאלה שמחייבים לנקוט את הצעדים הכלכליים הדרושים.

 

תגיות

תגובות