Jun 24, 2018 11:02 UTC
  • ג'הנגירי קרא לכל הגורמים להתמודד עם התכסיסים האמריקנים

סגן הנשיא אישחק ג'הנגירים אמר כי כל הגורמים כולל בממשלה ובפרלמנט בנוסף לכל הזרמים המדיניים ובני העם, נדרשים לעמיד בשורה אחת בהתמודדות עם התכסיסים העויינים ובעיקר האמריקניים.

סגן הנשיא אישחק ג'הנגירי הוסיף בישיבה של מועצת השורא שיש לקיים דיאלוג באווירה שקופה בכל הנוגע לעניינים המעניינים את העם האיראני לאור המלחמה הכלכלית מצד ארה"ב נגד איראן, כאשר ארה"ב שואפת לפגוע במשק האיראני כדי לאלץ את איראן להיענות לדרישות האמריקניות, מה מחייב את כל הגורמים באיראן להתמודד עם התכסיסים העויינים.

 

תגיות

תגובות