Jul 08, 2018 10:40 UTC
  • סין ואיטליה בונות תחנה סולרית בעיר יאזד

שתי חברות סינית ואיטלקית חתמו על חוזה לבניית תחנה סולרית להפקת חשמל בעיר יאזד. החוזה נחתם ביום השנה הראשון לרישום האתרים הארכיאולוגיים בעיר יאזד ברשימת המורשת העולמית.

הטקס התקיים במעמדם של מושל העיר יאזד, נציג החברה הסינית "סאיינו סטיל" ומנכ"ל חברת "דניקון" האיטלקית כאשר סוכם לבנות תחנת כוח סולרית להפקת 1000-500 מגה ואט.

 

תגיות

תגובות