Jul 25, 2018 03:43 UTC
  • ניצחון משפטי לאיראן

בית הדין הבינלאומי בהאג הורה לארה"ב: "אל תעשו מהלכים חדשים".

 

תביעתה של רפובליקת איראן האסלאמית נגד ארה"ב בבית הדין הבינלאומי בהאג התקבלה ובית הדין שלח מכתב לארה"ב המורה על כך: לא לעשות מהלכים חדשים בדבר החזרת הסנקציות נגד איראן ולא לשנות את המצב הקיים בעקבות חתימת הקהילה הבינלאומית על הסכם הגרעין. מדובר בניצחון משפטי לאיראן נגד ארה"ב.

ראש בית הדין הבינלאומי בהאג שלח איגרת רשמית לשר החוץ של ארה"ב והודיע על מועד דיון בתביעתה של מדינת איראן נגד הממשל האמריקני בדבר החזרת הסנקציות החד־צדדיות נגדה והדגיש כי עד אז על ארה"ב להימנע ממהלכים חדשים שעלולים לשנות את המצב ולהשפיע שלילית על ההחלטות של בית הדין בנושא.

איראן הדגישה בתביעתה בבית הדין הבינלאומי בהאג כי הסנקציות שהטילה עליה ארה"ב כשפרשה מהסכם הגרעין, מנוגדות לאמנה שנחתמה בין המדינות כבר בשנת 1955.

בית הדין הבינלאומי קבע במכתב שלו כי יודיע על החלטותיו אחרי דיון שיתקיים ב-27 באוגוסט.

לפי מומחים, המכתב זהה להוראת שעה למניעת כל מהלך לשינוי בסטטוס קוו של תיקים פיננסיים ובכך המכתב מסמן את חשיבותה של התביעה האיראנית לבית הדין הבינלאומי.

 

תגיות

תגובות