Aug 05, 2018 09:42 UTC
  • מועצת השורא דנה במצב הכלכלי

מועצת השורא האיסלאמית קיימה דיונים היום על ההתפתחויות הכלכליות וחבילת ההצעות החדשות ביחס למטבע חוץ. ראש מועצת השורא סקר את ההתפתחויות הכלכליות והתהפוכות בשוק המט"ח, במהלך הדיון שהתקיים בהשתתפות חברי מועצת השורא על הצעות הבנק המרכזי להשגת יציבות בשוק מט"ח.

 

 

 

 

תגיות

תגובות