Aug 06, 2018 06:51 UTC
  • הנגיד החדש: שער הדולר ייקבע בשוק

אחרי אישור החבילה החדשה של הממשלה על מטבע החוץ בישיבת הממשלה, הנגיד החדש הבהיר את החבילה בתוכנית טלוויזיונית.

הנגיד החדש, עבד א-נאסר הימתי, הדגיש כי שער מטבע החוץ ייקבע לפי כלל "הציע וביקוש" והבנק המרכזי לא יתערב בקביעת שער מטבע החוץ בשוק.

יש לציין כי באחרונה הוקם במדינה "שוק שני" ובו מציעים המייצאים הלא-נפטיים את מטבע החוץ שלהם למכירה.   

 

תגיות

תגובות