Aug 18, 2018 10:18 UTC
  • עלייה בשולשה כפלים על יצוא לגרמניה

חלה עלייה בשולשה כפלים על יצוא הסחורות האיראניות לגרמניה במהלך ארבעת החודשים האחרונים. זאת בהשוואה לשנה הקודמת.

כך עולה מדוח של רשות המכס שחשף כי היקף יצוא הסחורות לגרמניה הסתכם ב-53198 טונות בתקופה המדוברת כאשר הסתכמו התשלומים ב 94.186 מליון דולר, בדוח של רשות המכס באיראן נכתב כי רוב הסחורות היו מזעפרן, תמרים, פסטוק ועוד.

גרמניה שמיצאת לאיראן סחורות בסך 753 מליון דולר מדי שנה, באה בין חמשת המדינות הראשונות שמספקות סחורות לאיראן.

 

תגיות

תגובות