Aug 20, 2018 10:18 UTC
  • משרד החוץ: הקמת

הדובר בשם משרד החוץ בהראם קאסמי אמר כי הקמת הצוות המיוחד נגד איראן בארה"ב המיוע להפעיל לחצים ולבצע הפיכה במדינה, עומדת בסתירות עם החוק הבינלאומי.

הוא הוסיף כי הקמת הצוות באה במסגת מדיניות האיבה שארה"ב מאמצת כבר מתקופה ארוכה, ולא חורגת משיטת המלחמה הפסיכולוגית והנפשית של וושינגטון, אך היא לא תועיל ולא תגרום להכניע את איראן.

הדובר בשם משרד החוץ חזר והדגיש כי הצעדים של ארה"ב נוגדות את האמנות הבינלאומיות וערכי הדיפלומטיה.

 

תגיות

תגובות