Aug 24, 2018 10:51 UTC
  • קאסמי: אין לסכום ה-18 מליון אורו מאירופה קשר לחבילה הכלכלית המועצת לאיראן

דובר משרד החוץ בהרם קאסמי מסר כי סכום ה-18 מליון אורו שהאיחוד האירופי אישר לשיתוף הפעולה עם איראן, אינו קשור לחבילה הכלכלית המועצת מצד אירופה, והמסתכמת ב50 מליון.

קאסמי הוסיף כי הנציבות האירופית אישרה להקצות 18 מליון אורו לקידום פרויקטי צמיחה באיראן, כאשר שרת החוץ האירופית חתמה על הודעה ב-16 באפריל לקידום שיתוף הפעולה עם איראן, בתחומי החקלאות, התעשיה, ההשכלה הגבוה ועוד. הוא ציין לתמיכת החברות הקטנות והבינוניות בארגון לפיתוח הסחר האיראני בשיתוף עם מרכז הסחר העולמי בתיווך נציגים של האיחוד האירופי.

 

תגיות

תגובות