Aug 25, 2018 08:55 UTC
  • הנשיא: האסכולה של האימם ח'ומייני היא הערובה להצלחת איראן

הנשיא חסן רוחאני אמר כי הנחיות ותפיסות האימם ח'ומייני ז"ל הפיחו רוח חיים ממושכת בקרב בני העם האיראני לקראת העתיד וקבע כי דביקות בהנחיות ובתפיסות האלה מבטיחה התגברות על הקשיים והגעה לחוף המבטחים.

הנשיא אמר את הדברים במהלך ביקור באנדרטה של האימם ח'ומייני ז"ל כאשר הביע מחדש הוא ושרי הממשלה את הנאמנות והנחישות לשמור על דרכו של האימם המנוח.

הנשיא קבע כי ההנחיות והתפיסות של האימם המנוח תרמו להשגת שיגשוג והתקדמות איראן לאור האופוריה שסייעה לעם האיראני להתגבר על כל מכשול ולסכל את תהכסיסים העויינים. הנשיא ציין גם להנחיות של האימם לגשר על הפערים ולקרב בין בני העדויות השונות כמתחייב מהיעדים והשאיפות של המהפכה האסלמית.

הנשיא הדגיש כי מנהיג המהפכה ממשיך את דרכו של היאמם המנוח לשמור על זיקה חזקה עם העם, מפני יש בכך ערובה לסיכול התכסיסים העויינים. הנשיא קרא לחיזוק הקשר בין העם והממשלה ולקידום הסולידירות והאחדות כדי לסכל את התכסיסים הציונים והאמריקניים.

 

תגיות

תגובות