Aug 28, 2018 09:46 UTC
  • לריג'אני: תשובות הנשיא לשאילתאות השג מדיני לעם

ראש מועצת השורא האסלמית עלי לריג'אני אמר כי להשתתפות הנשיא בישיבה להשיב על שאילתאות החברים חשיבות רבה מבחינת העם האיראני והוסיף כי כל הגורמים באיראן פועלים להטיב ולהקל על העם.

בנאומו בישיבה הפתוחה של מועת השורא אמר לריג'אני כי בהתאם לסעיף 88 בחוקה מזכות 25% מחברי הבית לחייב תא הנשיא להשיב על שאילתאות בדבר פעילותו מה מעיד על איתנות הדימוקרטיה באיראן כאשר האיש שעומד בראש הפירמידה הממשלתית משיב לשאילתאות ובכך ישנו השג מדיני לעם האיראני.

 

תגיות

תגובות