Aug 29, 2018 10:22 UTC
  • לריג'ני: לא ניתן להעביר שאלה מהנשיא למערכת המשפטית

ראש מועצת השורא האסלמית עלי לריג'ני אמר כי לא ניתן להעביר שאלה מופנית לנשיא, אל המערכת המשפטית, מפני אין חריגה מהחוק.

 לריג'ני הוסיף בתשובה להערה מצד אחד החברים, להעביר את השאלה מהנשיא למערכת המשפטית כי התקנון של מועצת השורא, מאפשר העברת שאלה, מהנשיא למערכת המשפטית, אם רוב חברי הבית לא ישתכנעו מתשובת הנשיא.

 

תגיות

תגובות