Aug 31, 2018 09:48 UTC
  • לריג'ני: פרישת ארה

ראש מועצת השורא האסלמית עלי לריג'ני אמר כי פרישת רה"ב מהסכם הגרעין יצרה מציאות של אי יציבות בזירה הבינ"ל.

לריג'ני הוסיף כי בעקבות החריגה של ארה"ב מהתחייבויותיה, מדינות אירופה התחייבו, לשמור על הסכם הגרעין ולסייע לאיראן ביצירת תנאים כלכליים טובים כדי להבטיח המשך התחייבות איראן בהסכם. עם זאת - הדגיש לריג'ני - איראן שלא היתה משתכנעת בדרישה האירופית, הסכימה לה כדי למנוע לחצים כלכליים, למצות את המאמצים הדיפלומטיים ולהקל על התעשיינים והיצרנים, לאור ההבטחות בדבר שיתוף הפעולה הבנקאי.

לריג'ני אמר עוד כי בהתאם להנחיות של מנהיג המהפכה האסלמית יש להמשיך את העבודה, לטובת המדינה, ללא קשר ביכולת של האירופים, למלא אחרי התחייבויותיהם, ולנקוט את הצעדים הדרושים לטבל בבעיות הקיימות, להמשיך את המו"מ עם האירופים אך בלי להיות בני ערובה למו"מ הזה.

 

תגיות

תגובות