Sep 01, 2018 08:53 UTC
  • איראן וארמניה נחיושות להגביר שיתוף הפעולה

יו"ר האגודה לידידות פרלמנטרית איראנית-ארמנית, רמדאן עלי סבחניפר ועמיתו הארמני ואהרם פג'דאריאן קיימו דיונים בירבן עם הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים הפרלמנטריים והכלכליים כאשר הדגיש סבחניפר את נכונות איראן להגביר את שיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה והחשמל ובניית תחנות אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית בארמניה.

 

 

תגיות

תגובות