Sep 06, 2018 10:11 UTC
  • בלגיה מנסה לפצות על פרישת ארה

סמנכ"ל משרד החוץ של בלגיה העלה על נס את הצעדים האיראנים ביחס להסכם הגרעין וקבע כי ארצו לא מסכימה להחלטות ארה"ב לכן בלגיה מנסה לפצות על פרישת ארה"ב מההסכם.

סמנכ"ל משרד החוץ של בלגיה אמר בפגישה עם ראש אגודת הידידות הפרלמנטרית, כאזם ג'לאלי, שיש חשיבות לשיתוף הפעולה עם איראן, בין היתר לישוב המשבר בתימן ובסוריה.

 

תגיות

תגובות