Sep 08, 2018 09:54 UTC
  • רוחאני: שיתוף הפעולה עם רוסיה לא היה לו תקדים

הנשיא חסן רוחאני אמר כי איראן ורוסיה מקיימות שיתוף הפעולה שלא היה לו תקדים עד כה בין שתי המדינות, בתחומים האזוריים והבינ"ל. הנשיא הוסיף בפגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי בשנים האחרונות היה ניתן להרגיש את התקדמות הקשרים הידידותיים ושיתוף הפעולה שהגיעו לרמה אסטרטגית.

הנשיא הביע שביעות רצון מהצלחת הפסגה המשלושת בין איראן רוסיה וטורקיה שהניבה תוצאות חיוביות לישוב המשבר בסוריה, והוסיף כי שיתוף הפעולה בין שתי המדינות במלחמה בטרור מטיב עם העם הסורי אך גם עם העולם כולו.

ביחס להסכם הגרעין הנשיא רוחאני העלה על נס את התפקיד של שרוסיה לשמר את ההסכם וקבע כי פרישת ארה"ב מההסכם מחייבת את הצדדים הנוספים למלא אחרי התחייבויותיהם.

מצדו הנשיא פוטין ציין לחשיבות שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בכל התחומים והדגיש נכונות רוסיה להגביר את שיתוף הפעולה עם איראן.

 

תגיות

תגובות