Sep 09, 2018 11:04 UTC
  • המנהיג ביקר באוניברסיטת האימם ח'ומייני ז

מנהיג המהפכה האיסלאמית אייתאללה סייד עלי ח'מינאי בא היום לפקולטה הצבאית בעיר נושהר להשתתף בטקס סיום קורס קצינים באוניברסיטת האימם ח'ומייני ז"ל בחיל הים.

המנהיג ערך ביקור באנדרטה של חמשת חללים עלומי, באוניברסיטה, סקר את משמר הכבוד וצפה במצעד. המנהיג העניק עיטור לאדמירל חביבאללה סיארי על פעילותו בהגנת הגבולות הימיים ושמירת האנטרסים הלאומיים של איראן כאשר דגלי איראן נופפו במים הבינ"ל בנוסף כמובן לפיתוח היכולות והציוד של חיל הים.

 

תגיות

תגובות