Sep 10, 2018 10:40 UTC
  • טהראן מסרה את תנחומיה על מותו של הפרופסור הצרפתי לאזאר

הדובר בשם משרד החוץ בהראם קאסמי שלח מכתב תנחומים לממשלה והעם בצרפת על הליכתו לעולמו של הפרופסור הבלשן הצרפתי המפורסם גילברת לאזאר Gilbert Lazard, המומחה לענייני איראן והמחזיק במעמד אמריטוס באקדמיית השפה והספרות הפרסי שהקדיש את חייו לחקור את השפה ואת התרבות באיראןושאר היבטי החיים במדינה.

קאסמי מסר את תנחומיו למשפחת המונח ולתלמידיו.

 

תגיות

תגובות