Sep 11, 2018 09:57 UTC
  • רוב מדינות העולם מתנגדות למדיניות ארה

יו"ר המועצה האסטרטגית ליחסי חוץ כמאל ח'ראזי אמר כי רוב מדינות העולם מתנגדות למדיניות האמריקנית נגד איראן. עם זאת, ארה"ב ממשיכה את ניסיונותיה לפגוע באיראן.

 בכנס של המפלגה הקומוניסטית של סין אמר ח'ראזי בהרצאה תחת כותרת "מדיניות איראן החיצונית בתנאים הקיימים" כי ארה"ב מפעילה לחצים על איראן במטרה לפגוע בממשל האסלמי תוך התנהגות יהירותית והפעלת איומים על העם והממשל באיראן שתמשיך להתמודד עם התכסיסים העויינים. ח'ראזי ציין כי ארה"ב מתיחסת לאיראן סין רוסיה ומדינות אירופה כסכנה המאיימת על יכולותיה והשפעתה בעולם, לכן שיתוף הפעולה בין מדינות אלה חיוני הוא לסיכול התכסיסים האמריקניים.

יו"ר המועצה האסטרטגית ליחסי חוץ כמאל ח'ראזי ציין לסיוע האיראני לסוריה ועיראק בהתמודדות עם הטרוריסטים והדגיש כי איראן נענתה לבקשה רשמית בעוד ארה"ב ומדינות אחדות תרמו להרכבת ארגוני הטרור ולהגיש להם כל עזרה.

 

תגיות

תגובות