Sep 12, 2018 10:05 UTC
  • רוסיה: יש למצוא מנגנונים חדשדים להמשיך הפעילות עם איראן

שר האנרגינה הרוסי אכסנדר נובאק אמר כי ארצו צריכה למצוא דרכים ומנגנונים חדשים כדי להמשיך את הפעילויות הכלכליות השונות עם איראן לאור הסנקציות החד צדדיות של ארה"ב.

כך אמר נובאק בתדרוך לעיתונאים בשולי כינוסי פורום המזרח והוסיף כי התקיימו דיונים על המשכת שיתוף הפעולה בין חברות רוסיה לבין חברות איראן והדגשנו את נחישותנו להגן על יחסינו הכלכלים עם המדינה אך אנו זקוקים למצוא מנגנונים חדשים שיאפשרו להוציא לפועל את המטרה הזאת בעקב הסנקציות האמריקאיות על איראן.

 

תגיות

תגובות