Sep 23, 2018 10:57 UTC
  • לריג'אני: גוזלי אוצרות העמים נרגזים מהיכולות האיראניות

ראש מועצת השורא האיסלאמית עלי לריג'אני אמר בישיבת המועצה השבועית היום כי גוזלי האוצרות של העמים שנרגזו מהיכולות הצבאיות של איראן, אחראים לפיגוע הטרור באהוואז.

עלי לריג'אני הוסיף כי נפילת הקורבנות באהוואז הזדמן עם ציון נפילתו חלל של האימם חוסיין עליו השלום, והוסיף כי הטרוריסטים פגעו בנשים והילדים ביום הראשון לשבוע ההגנה הקדושה, כדי לשבש על העובדה שאיראן על אף האמברגו והסנקציות הצליחה להשיג הסתפקות בתחומים השונים ובעיקר בתחום הצבאי, מה מחזק את העצמאות.

ראש מועצת השורא קבע כי העויינות לאיראן מקורה בארה"ב שמקדמת תוכניות להבטיח השתלטות הישות הציונית על האזור אך תכסיסיה נידונים לכישלון לאור נחישות הצעירים האיראנים ללכת בדרכו של האימם ח'ומייני ז"ל.

 

תגיות

תגובות