Oct 12, 2018 09:07 UTC
  • רבני נטורי קרתא נפגשו עם שר החוץ מוחמד זריף בניו יורק

משלחת רבנים מ"נטורי קרתא" בארצות-הברית, נפגשו ביום שישי שעבר, כעם שר החוץ, מוחמד זריף, בעת שהלה הגיע לניו יורק להשתתף בעצרת האו"ם.

המשלחת התקבלה בכבוד רב על-ידי האיראנים. הרב ישראל דוד וויס, מראשי ה'נטורי קרתא', ייצג את המשלחת והודה בשמה לשר זריף על הקשר עם היהודים באיראן, במשך שנים רבות.

וויס ביטא את "הערכת היהודים" לממשל באיראן על הדאגה ליהודים האיראנים - "למרות הביקורת נגד השלטון הציוני והכיבוש", אמר וציין כי "זו אחת הדוגמאות שהממשל האיראני מבדיל בין יהדות וציונות, באופן טבעי".

וייס המשיך והסביר לשר החוץ כי "הציונים אינם מייצגים את היהודים", וכן הרחיב להסביר לו על ענין "גיוס בחורי הישיבות בכפיה ע"י הצבא הציוני".

חברי המשלחת גינו בפני השר זריף את ההשתלחות הציונית חסרת הרסן נגד ממשלת איראן, ואמרו לו כי בעת שראש הכופרים של המדינה הציונית דיבר באו"ם נגד האיראנים, עמדנו מחוץ לבנין האו"ם, והבהרנו בפני מדינות העולם, כי הוא אינו מייצג את היהודים, ואין לו כל סמכות לדבר בשמם".

במהלך הפגישה הסביר הרב ווייס את ההבדל בין הדת היהודית לציונות הלאומית, כאשר היהדות האותנטית התנגדה בתוקף לכל הרעיון הציוני עוד לפני קום ישראל". הוא הציג בפני שר החוץ את התצהיר ששלח הרב דושינסקי זצ"ל, לאו"ם לפני קום המדינה הציונית, בו נכתב כי היהודים מתנגדים בתוקף להקמת מדינה ציונית.

 

תגיות

תגובות