Oct 14, 2018 11:27 UTC
  • חוסלה קבוצת טרוריסטים בגבולות איראן המערביים

משרד הביטחון הודיע על חיסול קבוצת טרוריסטים שניסו להסתנן מגבולות כרמנשאה במערב איראן. סוכנות הידיעות "תסנים" מסרה כי אנשי הביטחון האיראנים זיהו את קבוצת הטרוריסטים, חיסלו שניים מהם ותפסו כמות של נשק וציוד צבאי, שהיה ברשותם.

 

 

 

 

 

תגיות

תגובות