Oct 16, 2018 11:22 UTC
  • ג'האנגירי: הממשלה מקפידה לבצע את הפרויקטים והמחקרים המדעיים

סגן הנשיא אישחק ג'האנגירי אמר כי הממשלה מקציבה את התקציבים הדרושים לקידום הפרויקטים והמחקרים המדעיים השונים.

במהלך ישיבה של המועצה העליונה למדע, מחקר וטכנולוגיה אמר סגן הנשיא איחור בביצוע הפרויקטים והמחקרים המדעיים גורם לנזקים רבים לכן הממשלה שמעוניינת להבטיח ולספק את הצרכים החיוניים מקצה את הסכומים הדרושים על אף המגבלות כולל במטבע החוץ והקשיים באוניברסיטאות לקדם את הפרויקטים והמחקרים המדעיים.

 

תגיות

תגובות