Oct 26, 2018 11:10 UTC
  • איראן קראה לקהילה הבינ

שגריר איראן באו"ם ע'ולם עלי חושרו קרא לקהילה הבינ"ל לקיים את החלטת בית הדין הבינ"ל לצדק בהאג, שפסק לטובת איראן נגד האמברגו האמריקני.

 ח'ושרו אמר בנאום בעצרת האו"ם בניו יורק כי הסכם הגרעין הוא השג של הקהילה הבינ"ל, כאשר אושר עלידי מועצת הביטחון של האו"ם בתום מאמץ דיפלומטי מוצלח של צדדים שונים, לכן פרישת ארה"ב מההסכם מהווה הפרה של החלטת מועצת הביטחון 2231 ועומדת בסתירה עם אמנת האו"ם. הוא אמר עוד כי איראן פנתה לבית הדין הבינ"ל לצדק בהאג להכריע בסוגיית הפרת ארה"ב לחוקים הבינ"ל שהתגלמה בביטול הסכם הידידות שנחתם בשנת 1955 בין שתי המדינות. ח'ושרו אמר עוד כי פסק הדין של בית הדין בהאג משמעותו אי חוקיות האמברגו האמריקני שצפוי להתממש בארבעה בנובמבר, תוך פגיעה בזכויות של העם האיראני, ובכן מדינות העולם נדרשות להימנע מתמיכה בארה"ב שפוגעת גם ברבונות שלהן.

 

תגיות

תגובות