Nov 05, 2018 11:54 UTC
  • זריף: הסכם הגרעין שמר על האנטרסים האיראנים

שר החוץ מוחמד ג'ואד זריף אמר כי הסכם הגרעין תרם לאנטרסים האיראנים, והוסיף כי איראן תוכל, בכל רגע, לחזור לתוכנית הגרעין בצורה טובה יותר ממה שהיה לפני חתימת ההסכם.

בישיבה של מועצת השורא השיב זריף לשאלות בדבר הסכם סודי עם ארה"ב, לאחר חתימת ההסכם, וקבע כי מו"מ אין פירושו שצד אחד יכתיב את תנאיו על הצד השני, אלא להגיע להסכמה מאוזנת שתענה לשאיפות והדרישות של שני הצדדים, תוך הכחשה לכל הסכם סודי עם ארה"ב.

שר החוץ מוחמד ג'ואד זריף אמר עוד כי לאחר חתימת ההסכם נחתמו מסמכים בנוגע לפעילות הגרעינית, ונתפרסמו ידיעות בהקשר זה, באתר של משרד החוץ. זריף ציין למאמצים של ארה"ב לגייס את מדינות העולם נגד איראן וקבע כי ארה"ב אינה ראויה לאמון מפני הפירה את התחייבויותיה. עם זאת, ארה"ב כשלה במאמציה לסכל את הסכם הגרעין.

 

 

תגיות

תגובות