Nov 09, 2018 11:20 UTC
  • ראש הפרלמנט היפני קרא להגברת הקשרים עם איראן

ראש המועצה המיעצת של יפן ג'ואגי ג'ו דטא דן עם שגריר איראן בטוקיו מורתזה רחמני מואחד על הקשרים בין שתי המדינות וקרא להגברת הקשרים ושיתוף הפעולה בכל התחומים דווקא לאור העובדה שבשנה הבאה יעברו 90 שנה לקשרים הדיפלומטיים בין שתי המדינות.

תגיות

תגובות